tirsdag, 06 december 2016 21:11

Tornado outbreaks voldsommere men mindre hyppige

Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)

Et nyt studie foretaget af forskere fra Columbia University bekræfter tidligere studier fra NOAA, om frekvensen og voldsomheden af tornado outbreaks i USA. De sidste 50-60 år har antallet af tornadoer været forholdsvis konstant, men har tendens til at hobe sig op i større outbreaks, som indeholder flere tornadoer. Dette betyder samtidigt at intervallerne hvor der ikke forekommer tornadoer bliver længere.

tornadovariation

Man har analyseret de tornado outbreaks hvor antallet af tornadoer var over 12, via en metode kaldet ”extreme value analysis”. Man deler dem op i 5.-dele alt efter hvor mange tornadoer der var i udbruddet. Man fandt at det gennemsnitlige antal i den øvre 5.-del, er steget fra ca. 20 tornadoer til 35 tornadoer. På samme måde er det gennemsnitlige antal af tornadoer i de absolut voldsomste outbreaks vokset fra ca. 40 i 1965 til 80 i 2015.
Da det totale antal som tidlige skrevet ikke er steget, betyder det samtidigt at de inaktive perioder uden tornadoer bliver længere.

greensburg1Greensburg, Kansas 2008. 1 År efter en EF-5 tornado ødelagde 95% af byen.

Den globale opvarmning vil ifølge modellerne føre til stigende instabilitet (varme og fugtighed) i de laveste luftlag. Dette udtrykkes ofte i begrebet CAPE. Modellerne hælder også imod at den vertikale shear (ændring af vindretning med højden) generelt set skulle falde på grund af mere zonalt flow over USA.

Alt i alt burde dette betyde dårligere betingelser for dannelse af tornadoer. Men et andet studie viser, at reduktionen i shear vil ske på dage hvor der alligevel ikke er meget instabilitet til stede, og at de dage hvor der er tilstrækkelig CAPE vil den vertikale shear blive forøget.

Dette mønster er dog ikke påvist i den analyse som forskerne fra Columbia University har foretaget. CAPE er ikke steget nævneværdigt, men Storm Relative Helicity (SRH) – et mål for shear, som populært sagt er et utryk for hvor meget en given luftmasse vil rotere – er steget. Høje SRH værdier er meget ofte associeret med tornadoproducerende superceller.

Noget passer altså ikke….

Enten er den nuværende stigning i antallet af tornadoer pr. outbreak slet ikke forbundet med klimaforandringerne, eller også er konsekvensen af klimaforandringerne mht. tornadoer ikke helt forstået.
En tredje mulighed er et naturligt variationsmønster i ”tornadoklima” over flere årtier.

Hvis årsagen findes i en af de 2 første forklaringer, vil tendensen blive mere og mere markant. Vi vil i fremtiden se ”mega-outbreaks” afløst af lange perioder med ”tornado-tørke”.
Er årsagen den tredje, kan vi derimod se et mere normalt mønster vende tilbage over tid.

Skeptikere af hans forskning, argumenterer for at årsagen til at antallet af tornadoer i outbreaks er steget med, at der er flere og bedre observationskilder end før. Sagt på en anden måde er der altså ikke reelt set flere tornadoer, men i modsætning til tidligere hvor tornadoer i øde og uvejsomme områder kunne opstå uopdaget, bliver nu næsten alle tornadoer registreret.
Dette argument falder dog i mine øjne da det totale antal af tornadoer er rimeligt konstant. Skulle argumentet holde vand, måtte det totale antal af tornadorapporter stige.

Ovenstående er et sammendrag af findings fra artiklerne

https://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/more-tornadoes-in-the-biggest-us-outbreaksfor-an-unexpected-reason

http://www.pnas.org/content/110/41/16361.abstract

Læst 18258 gange Senest ændret tirsdag, 09 februar 2021 13:34

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler