Stormchase wikipedia

No questions yet.

Meteorologi - begreber og udtryk

Meteorologiske begreber og udtryk

Anwil Crawlers

Anwil crawlers er betegnelsen for lyn som løber på langs af ambolten eller cirrus-skærmen i en Cumulus Nimbus. Man kan…
Anwil crawlers er betegnelsen for lyn som løber på langs af ambolten eller cirrus-skærmen i en Cumulus Nimbus. Man kan således opleve et lyn som varer i adskillige sekunder og bevæger sig mange km hen over hovedet på en.
Posted 9 years agoby tornadonet

Cap

"Cap" eller "Capping Inversion" er betegnelsen for en inversion (et område hvor temperaturen vokser med højden) i få km's højde.…
"Cap" eller "Capping Inversion" er betegnelsen for en inversion (et område hvor temperaturen vokser med højden) i få km's højde. Inversionen fungerer som et varmt spærrelag og forhindrer konvektion i at vokse yderligere. En Cap bliver som regel nedbrudt i løbet af dagen af f.eks. solopvarmning. Er Cap'en for stærk, vil den holde hele dagen og ingenting sker. Er Cap'en for svag vil den erodere for hurtigt og den tilstedeværende energi under Cap'en vil blive udløst mens solopvarmningen ikke er maksimal. Konvektionen har altså ikke de mest optimale betingelser for at vokse. Det mest optimale er at den holder konvektionen nede indtil solopvarmingen er maksimal (som regel kl. 17-18 lokal tid) og så eroderes. Derved får bygerne lov at udvikles under de bedste betingelser. Cap må ikke forvekles med det andet meteorologiske begreb CAPE.
Posted 9 years agoby tornadonet

CAPE

"CAPE" er forkortelsen for Convective Available Potential Energy" - dvs. den energi en luftpartikel har, hvis den bliver ført vertikalt…
"CAPE" er forkortelsen for Convective Available Potential Energy" - dvs. den energi en luftpartikel har, hvis den bliver ført vertikalt op i atmosfæren. Det er et udtryk for hvor meget opdrift en luftpartikel har, eller med andre ord hvor ustabil en luftmasse er. CAPE angives i enheden J/Kg. Det ses på en sondering som arealet mellem en løftekurve og omgivelsernes temperatur (over LFC niveauet). I Danmark ses sjældent CAPE værdier på over 2000 J/Kg, men i USA er det ikke unormalt at se værdier på op imod 5000 J/Kg. Høje CAPE værdier er dog ikke en garanti for kraftige bygedannelse. Luftpartiklen skal jo op over LFC niveauet før den får glæde af opdriften, så med mindre der er noget der kan løfte luftpartiklen over dette niveau (f.eks. en front eller dryline) sker der intet.
Posted 9 years agoby tornadonet

CC (Cloud-to-cloud lightning)

CC er en forkortelse for "Cloud to Cloud" - dvs lyn der udlades mellem to skyer.
CC er en forkortelse for "Cloud to Cloud" - dvs lyn der udlades mellem to skyer.
Posted 9 years agoby tornadonet

CG (Cloud-to-ground lightning)

CG er forkortelsen for "Cloud to Ground" - dvs lyn der udlades mellem en sky og jorden.
CG er forkortelsen for "Cloud to Ground" - dvs lyn der udlades mellem en sky og jorden.
Posted 9 years agoby tornadonet

Dryline

En dryline er en meget skarp grænse (front) der adskiller 2 luftmasser A: Meget tør hed ørkenluft fra de vestlige…

En dryline er en meget skarp grænse (front) der adskiller 2 luftmasser

A: Meget tør hed ørkenluft fra de vestlige stater (Arizona, New Mexcico, Mexico) og
B: Fugtig lun tropeluft fra den Mexicanske Golf.

Når en dryline er etableret - typisk i the Texas Pandhandle - vil den langsomt bevæge sig mod øst i løbet af dagen. Under dens vej tvinger den den fugtige luft til vejs (tør hed luft er tungere end lun fugtig luft!) da den skubber sig ind under den fugtige luft. Der sker altså et løft af den fugtige lune luft og der dannes derfor byger. Disse byger vil under de rette betingelser udvikle sig eksplosivt. 

For en chaser der er til stede på det rette tidspunkt er det som trylleri.  

Er man på den fugtige side vil man stå i den lune lumre luft under en skyfri himmel. Har man et hygrometer med (måler luftens fugtighed) vil luften være forholdsvis fugtig. Når drylinen passerer en, vil fugtigheden dale og temperaturen stige markant. Og for øjnene af en vil man kunne se cumulus skyer blive dannet på en lang linie. Nogle af disse cumulus vil på under en time vokse sig til at være 20 km høje fuldvoksne superceller.

Det er ikke for ingenting at dette kaldes for "dryline magic".

dryline vis

Læs evt. om en ægte dryline chase her : http://stormchaser.dk/index.php/blog/stormchases/2010/item/141-18-maj-2010-tornado

Posted 5 years agoby tornadonet
Posted 9 years agoby tornadonet

Hagl

Hagl er betegnelsen for nedbør der er frosset til is og falder ud af skyen. I sin transport gennem skyen…

Hagl er betegnelsen for nedbør der er frosset til is og falder ud af skyen. I sin transport gennem skyen kan haglet fere gange bevæge sig gennem områder henholdsvis minus og plusgrader, og vokser derfor ved hvert gennemløb. Når haglet er for tungt så opdriften i skyen ikke kan modvirke tyngdekraften

Hagl fra superceller eller kraftige tordenbyger kan opleves i størrelser vi ikke er vant til fra vores breddegrader.

En diameter på 5 cm. er ikke ualmindeligt. Rekorden for største hagl er hele 20 cm. !! Dette enorme hagl faldt over byen Vivian i South Dakota d. 23. juli 2010 og denne volleybold-store klump af is vejede 880 gram.

Da hagl over 2-3 cm. i diameter skader lak m.m. på køretøjer, er det et fænomen man må forsøge at undgå på chasen. De helt store hagl på 5-10 cm. eller derover i diameter laver deciderede buler og ødelægger vinduerne. Bliver man fanget i sådan et haglfelt, må man beskytte sig med puder, tøjstykker etc. for at undgå glasstykker og -støv i øjnene.

Posted 9 years agoby tornadonet

Instabilitet

Instabilitet er en af nøgleingredienserne for dannelse af byger og dermed også superceller. Varm luft er lettere end kølig luft.…

Instabilitet er en af nøgleingredienserne for dannelse af byger og dermed også superceller.

Varm luft er lettere end kølig luft. Når solen opvarmer en overflade, vil den også opvarme luften ovenover. Samtidig vil opvarmingen få luftfugtigheden til at stige. Denne fugtige, varme luft vil nu gerne stige til vejrs. Ovenover ligger der som regel et lag af køligere luft. Den varme luft for neden og den kolde luft foroven vil nu gerne bytte plads, så at sige. Dette kaldes instabilitet.

Når luften siges at være instabil, betyder det at den omgivende luft omkring en luftpartikel er koldere.

Instabilitet er nok den vigtigste ingrediens hvis der skal udløses konvektivt uvejr. De øvrige er shear og løft. Man kan have masser af shear og løft, men hvis instabiliteten mangler, vil bygerne forblive små i bedste fald.

Posted 9 years agoby tornadonet

Løft

En instabil luftmasse kan, hvis den udsættes for et "skub", tvinges op i en højde hvor den vil begynde at…

En instabil luftmasse kan, hvis den udsættes for et "skub", tvinges op i en højde hvor den vil begynde at stige til vejrs af sig selv. Dette "skub" kaldes for løft ("lift") og højden hvor luften selv begynder at accelere opad kaldes for Level of Free Convection (LFC). Løftet kan genereres af forskellige ting :

 • En frontzone (inkl. drylines)
  Koldfronter og drylines skubber luftmassen bag fronten ind under luften foran fronten og tvinger den til vejrs.

 • Outflow boundaries
  Udstrømmende kold luft fra f.eks. MSC'er virker som slags koldfront og tvinger luften foran outflow'et til vejrs.

 • Orografiske effekter
  En luftstrøm op ad en bjergside eller stigende terræn. F.eks. et fænomen kaldet "upslope event", som bl.a. ses når der er østenvind på østsiden af Rocky Mountains.

 • Konvergens
  Når 2 luftmasser strømmer mod hinanden vil de stige til vejrs.

 

Løft er den 3. og sidste faktor for dannelse af konvektivt uvejr. Man kan sagtens have masser af instabilitet og shear, men hvis løftet mangler udløses energien ikke.

 

Posted 9 years agoby tornadonet
Posted 9 years agoby tornadonet

Shear

(Vind)Shear er betegnelsen for ændring i vindretning og -hastighed med højden. Man skelner således mellem retningsshear og hastighedsshear.   Retningsshear…

(Vind)Shear er betegnelsen for ændring i vindretning og -hastighed med højden.

Man skelner således mellem retningsshear og hastighedsshear.

 


Retningsshear

Vindretningen ændrer sig med højden, enten med uret (virrende) eller mod uret (bakkende). Det er denne ændring der giver supercellens mesocyklon sin rotation. Denne rotation har til gengæld ikke noget med tornadoen at gøre.

Snakker vi superceller vil de bedste bestingelser være virrende vind i den nederste del af atmosfæren. I den mellemste og øverste atmosfære ønsker vi bakkende vind, da dette tyder på koldluftsadvektion. Denne koldluftsadvektion vil forøge instabiliteten.

 


Hastighedsshear

Vindhastigheden ændrer sig med højden. Som regen stiger den jo højere man bevæger sig op. Den primære konsekvens af dette er at bygen vil hælde, og der bliver en klar adskillelse mellem downdraft og updraft. Dette vil forlænge bygens (supercellens) levetid.

 


Shear er den 2. vigtigste ingrediens i dannelsen af konvektivt uvejr.  De øvrige er instabilitet og løft. Hvis der mangler shear, vil bygerne lægge sig på linie og ikke blive til superceller.

 

Posted 9 years agoby tornadonet

Supercelle

En supercelle er kort fortalt en meget stor roterende tordenbyge og er den sky som en tornado dannes fra. Nogle…

En supercelle er kort fortalt en meget stor roterende tordenbyge og er den sky som en tornado dannes fra. Nogle har i spøg kaldt en supercelle for en tordenbyge på steroider pga de voldsomme vejrfænomener (udover tornadoen er der ofte meget store hagl, enorme regnmængder, kraftige vindstød og høj lynfrekvens) der er associeret med en supercelle.

Den præcise definition er en cumulusnimbus med en vedvarende roterende updraft, en mesocyklon.

Mesocyklonen opstår pga. shear, dvs. vind af forskellig retning og styrke i de forskellige højder.

Supercellen er et typisk fænomen om foråret i USA, når fugtig luft fra den Mexicanske Golf, trækkes op over det sydlige USA ifm lavtrykspassager fra Stillehavet.

Posted 9 years agoby tornadonet

Tornado

Den meteorologiske definition på en tornado, er en voldsom roterende søjle af luft, der har forbindelse til basen af en…

Den meteorologiske definition på en tornado, er en voldsom roterende søjle af luft, der har forbindelse til basen af en cumulusnimbus sky (oftest en supercelle) og jordoverfladen.

En tornado behøver således ikke at have en kondensationssnabel, bare der er tydelig rotation i skybasen og ved jordoverfladen - f.eks. ophvirvlet jord etc.

Tornadoernes styrke betegnes i det meste af verden via Fujita-skalaen, som går fra F0-F5. Fujita-skalaen baseres udelukkende på de ødelæggelser en tornado har forårsaget, og der er således ingen direkte sammenhæng mellem en tornados størrelse og den styrke.

I USA bruger man den forbedrede Fujita-skala - Enhanced Fujita-scale (EF) - som tager hensyn til kvaliteten af de ødelagte emner (huse f.eks.) som ligger til grund for bestemmelsen af graden af ødelæggelser, noget som er en svaghed i den oprindelige Fujita-skala.

Posted 9 years agoby tornadonet

Stormchasing

No questions yet.

Varsler, Outlooks etc.

Når der er fare for severe weather (uvejr), sættes en nøje fastlagt varslingsprocedure igang. Den involverer både Storm Prediction Center og National Weather Service.

De har hver deres ansvarsområder.  Varslingerne udsendes til både traditionelle medier og sociale medier (Facebook, Twitter).

Nedenfor følger i kronologisk rækkefølge "varslingskæden" :

 

Convective Outlooks (udstedes af Storm Prediction Center - SPC)

Storm Prediction Center (SPC) udsender 3 dage frem udsigter for severe weather (uvejr) - de såkaldte "Outlook"s. Udsigterne benævnes Day…

Storm Prediction Center (SPC) udsender 3 dage frem udsigter for severe weather (uvejr) - de såkaldte "Outlook"s.

Udsigterne benævnes Day 1, Day 2 og Day 3.day1-20110427-1630

Udsigterne markeres som områder på et USA kort og kategoriseres efter nedenstående mønster :

 • MRGL (Marginal - et område med meget lille risiko for spredt uvejr)
 • SLGT (Slight Risk - dvs. lille risiko for uvejr med enkelte tornadoer)
 • ENH (Enhanced - dvs. forøget risiko for uvejr med enkelte tornadoer)
 • MDT (Moderate Risk - dvs. moderat risiko for udbredt uvejr med adskillige tornadoer)
 • HIGH (High Risk - dvs. stor risiko for et større udbrud af uvejr med mange tornadoer)


I tornadosæsonen (medio marts - ultimo maj) er der stort set Slight Risk et eller andet sted i USA hver dag. Kun ifm med udbredt højtryksvejr, kan der være dage hvor kortet er tomt. Moderate Risk varsles flere gange om måneden, mens High Risk kun ses en eller 2 gange på en normal sæson.

Udover de kategoriserede kort, udsendes også et kort hvor de procentvise sandsynligheder for specifikke hændelser angives, dvs for store hagl, tornadoer og vindstød.

Da disse outlooks er for "severe weather" - altså uvejr med fare for menneskeliv, kan der godt opstå "almindeligt" tordenvejr selvom der er ikke er et af ovenstående outlooks ude.

 

Posted 9 years agoby tornadonet

Emergency (sjældent brugt - udstedes af den lokale vejrtjeneste - NWS)

I sjældne tilfælde, når en visuelt bekræftet, voldsom tornado nærmer sig tæt beboede områder og der er overhængende fare for…

I sjældne tilfælde, når en visuelt bekræftet, voldsom tornado nærmer sig tæt beboede områder og der er overhængende fare for tab af mange menneskeliv, kan vejrtjenesten udsende en såkaldt Tornado Emergency. Det er den højeste varslingsklasse.

Et eksempel på en Tornado Emergency :

SEVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE DODGE CITY KS
941 PM CDT FRI MAY 4 2007

...A TORNADO EMERGENCY FOR GREENSBURG....

AT 937 PM CDT...NATIONAL WEATHER SERVICE METEOROLOGISTS AND STORM
SPOTTERS WERE TRACKING A LARGE AND EXTREMELY DANGEROUS TORNADO. THIS
TORNADO WAS LOCATED 5 MILES SOUTH OF GREENSBURG...MOVING NORTH AT 20
MPH.

A VIOLENT TORNADO WAS ON A DIRECT PATH FOR PORTIONS OF GREENSBURG...
ESPECIALLY THE EASTERN PORTIONS OF TOWN. TAKE IMMEDIATE TORNADO
PRECATIONS...THIS IS AN EMERGENCY SITUATION FOR GREENSBURG!!

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT SATURDAY MORNING
FOR SOUTHWESTERN KANSAS


 

Posted 9 years agoby tornadonet

Hvor tit ser man en tornado ?

I modsætning til hvad mange Hollywood produktioner og diverse serier forsøger at overbevise os om, er en tornado et relativt…

I modsætning til hvad mange Hollywood produktioner og diverse serier forsøger at overbevise os om, er en tornado et relativt sjældent fænomen.

Der findes mange amerikanere der har boet hele deres liv i Tornado Alley, der aldrig har set en tornado. Flere stormchasere har chaset i flere år uden at have oplevet en tornado.

Vi har været heldige at have oplevet mindst en tornado de år vi har chaset, med undtagelse at et enkelt år.

At opleve en tornado kræver både dygtighed, erfaring, intuition og ikke mindst held.

2 superceller der umiddelbart opstår under de samme meteorologiske betingelser, vil måske ende med at den ene producerer en tornado, mens den anden ikke gør. Hvorfor ?

Dette er ikke 100% forstået endnu, og det er det mange forskningsprojekter forsøger at afdække. Det er her heldet og intuitionen spiller ind.

Posted 9 years agoby tornadonet

Mesoscale Discussion - MCD (udstedes af Storm Prediction Center - SPC)

En Mesoscale (Convective) Discussion (MCD) er skridtet efter et "Outlook" i varslingsrækkefølgen. MCD udsendes af Storm Prediction Center (SPC), når…

En Mesoscale (Convective) Discussion (MCD) er skridtet efter et "Outlook" i varslingsrækkefølgen.

MCD udsendes af Storm Prediction Center (SPC), når betingelserne for uvejr er ved at være til stede.

En MCD efterfølges ofte kort tid efter af et "Watch"

En MCD indeholder en beskrivelse af de meteorologiske forhold, og er primært møntet på de lokale meteorologiske afdelinger.

Et exempel på en MCD :

 MESOSCALE DISCUSSION 0685
  NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
  0253 PM CDT FRI MAY 04 2007
  
  AREAS AFFECTED...WRN KS...PARTS OF WRN OK/ERN TX PNHDL
  
  CONCERNING...SEVERE POTENTIAL...TORNADO WATCH LIKELY 
  
  VALID 041953Z - 042200Z
  
  TRENDS ARE BEING CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF CONVECTIVE
  INITIATION. ALTHOUGH TIMING IS STILL A BIT UNCERTAIN...ONE OR MORE
  TORNADO WATCHES WILL PROBABLY BE REQUIRED LATE THIS AFTERNOON.
  
  MOISTENING SOUTHERLY LOW-LEVEL FLOW AND STRONG DAYTIME HEATING ALONG
  SOUTHERN HIGH PLAINS DRY LINE...INTO THE VICINITY OF WEAK SURFACE
  LOW OVER SOUTHWEST KANSAS...IS CONTRIBUTING TO STRONG
  DESTABILIZATION. RUC GUIDANCE INDICATES MIXED LAYER CAPE IS
  INCREASING INTO THE 3000-4000 J/KG RANGE...THOUGH MID-LEVEL
  SUBSIDENCE/SHORT WAVE RIDGING ALOFT IS CURRENTLY INHIBITING
  CONVECTIVE DEVELOPMENT.
  
  HOWEVER...MID/UPPER FORCING ASSOCIATED WITH AN IMPULSE LIFTING OUT
  OF AMPLIFIED WESTERN TROUGH IS BEGINNING TO SHIFT EAST OF THE
  CENTRAL/SOUTHERN ROCKIES. AND...LATEST RUC GUIDANCE SUGGESTS WEAK
  LOWER/MID TROPOSPHERIC COOLING HAS OCCURRED ACROSS WESTERN KANSAS
  INTO THE TEXAS PANHANDLE ASSOCIATED WITH IMPULSE ALREADY LIFTING
  NORTHWARD THROUGH THE NORTH CENTRAL HIGH PLAINS. ALTHOUGH
  UNCERTAINTY DOES EXISTS CONCERNING TIMING OF CONVECTIVE
  INITIATION...MUCH OF MODEL GUIDANCE SUGGESTS THAT THIS COULD OCCUR
  AS EARLY AS 22-23Z. THIS SEEMS MOST PROBABLE WHERE FORCING WILL BE
  STRONGEST NEAR SURFACE LOW...BUT INITIATION OF WIDELY SCATTERED
  STORMS MAY QUICKLY FOLLOW SUITE.
  
  STORM DEVELOPMENT/INTENSIFICATION WILL LIKELY BE VERY RAPID ONCE CAP
  BREAKS. AND...LARGE CLOCKWISE CURVED LOW-LEVEL HODOGRAPHS BENEATH
  40-50 KT CYCLONIC WEST SOUTHWESTERLY 500 MB FLOW WILL BE FAVORABLE
  FOR TORNADOES...IN ADDITION TO THE RISK OF VERY LARGE HAIL. 
  ISOLATED STRONG TORNADOES ARE POSSIBLE...PARTICULARLY AS LOW-LEVEL
  JET STRENGTHENS NEAR/SHORTLY AFTER 04/00-01Z.
  
  ..KERR.. 05/04/2007
  
  
  ATTN...WFO...ICT...OUN...GID...DDC...GLD...LUB...AMA...
  
  38660150 39630029 39799943 38919814 37039815 35499848
  34599966 34380083 35150103 35890059 36590025 36920043
  37260135 
Posted 9 years agoby tornadonet

Particular Dangerous Situation - PDS (udstedes af Storm Prediction Center - SPC)

Er der en dag stor risiko, sandsynlighed og forventning for et udbrud af kraftige tornadoer eller en kraftig derecho, kan…

Er der en dag stor risiko, sandsynlighed og forventning for et udbrud af kraftige tornadoer eller en kraftig derecho, kan SPC i forbindelse med udsendelse af et watch bruge ordlyden

"...THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION...".

Så kaldes det pågældende watch for en PDS - Particular Dangerous Situation.

Et eksempel på en PDS :

URGENT - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
  TORNADO WATCH NUMBER 232
  NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
  955 AM CDT SAT MAY 5 2007
  
  THE NWS STORM PREDICTION CENTER HAS ISSUED A
  TORNADO WATCH FOR PORTIONS OF 
  
     PARTS OF WESTERN AND CENTRAL KANSAS
     PARTS OF SOUTHWEST AND CENTRAL NEBRASKA
  
  EFFECTIVE THIS SATURDAY MORNING AND EVENING FROM 955 AM UNTIL
  1000 PM CDT.
  
  ...THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION...
  
  DESTRUCTIVE TORNADOES...LARGE HAIL TO 4 INCHES IN DIAMETER...
  THUNDERSTORM WIND GUSTS TO 90 MPH...AND DANGEROUS LIGHTNING ARE
  POSSIBLE IN THESE AREAS.
  
  THE TORNADO WATCH AREA IS APPROXIMATELY ALONG AND 100 STATUTE
  MILES EAST AND WEST OF A LINE FROM 45 MILES NORTH NORTHWEST OF
  BROKEN BOW NEBRASKA TO 55 MILES SOUTHWEST OF RUSSELL KANSAS. FOR
  A COMPLETE DEPICTION OF THE WATCH SEE THE ASSOCIATED WATCH
  OUTLINE UPDATE (WOUS64 KWNS WOU2).
  
  REMEMBER...A TORNADO WATCH MEANS CONDITIONS ARE FAVORABLE FOR
  TORNADOES AND SEVERE THUNDERSTORMS IN AND CLOSE TO THE WATCH
  AREA. PERSONS IN THESE AREAS SHOULD BE ON THE LOOKOUT FOR
  THREATENING WEATHER CONDITIONS AND LISTEN FOR LATER STATEMENTS
  AND POSSIBLE WARNINGS.
  
  DISCUSSION...VERY POTENT TORNADIC SUPERCELL PATTERN IN PLACE ACROSS
  WATCH AREA AS AIR MASS IS EXTREMELY UNSTABLE WITH VERY FAVORABLE
  SHEAR PROFILES. WITH LITTLE INHIBITION REMAINING ALONG E OF DRY
  LINE...STORMS WILL RAPIDLY BECOME SEVERE BY EARLY THIS AFTERNOON WRN
  KS INTO SWRN NEB. TORNADIC SUPERCELLS WILL DEVELOP WITH POTENTIAL
  FOR LONG TRACK/VIOLENT TORNADOS. AS DRY LINE REMAINS WRN KS THRU
  THE AFTERNOON...ADDITIONAL DEVELOPMENT OF TORNADIC SUPERCELLS ARE
  LIKELY OFF THE DRY LINE THRU THE EVENING HOURS.
  
  AVIATION...TORNADOES AND A FEW SEVERE THUNDERSTORMS WITH HAIL
  SURFACE AND ALOFT TO 4 INCHES. EXTREME TURBULENCE AND SURFACE
  WIND GUSTS TO 80 KNOTS. A FEW CUMULONIMBI WITH MAXIMUM TOPS TO
  600. MEAN STORM MOTION VECTOR 22040.
  
  
  ...HALES
Posted 9 years agoby tornadonet

Warnings (udstedes af den lokale vejrtjeneste - NWS)

De lokale filialer af National Weather Service (NWS) har ansvaret for at varsle befolkningen i deres ansvarsområde, hvis en vejrsituation…

De lokale filialer af National Weather Service (NWS) har ansvaret for at varsle befolkningen i deres ansvarsområde, hvis en vejrsituation udvikler sig farligt efter fastlagte kriterier.

Der udsendes så en "warning" - dvs. en advarsel om at en bestemt farlig vejrtype er indtruffet eller umiddelbart forestående.

Der skelnes mellem

 • Severe Thunderstorm Warning
 • Tornado Warning
 • Flash Flood Warning

En Severe Thunderstorm Warning udsendes, når en tordenbyge producerer hagl over 3/4 tomme og/eller 50 knob

Et exempel på en warning :

SEVERE THUNDERSTORM WARNING
 OHC035-153-080300-
 /O.NEW.KCLE.SV.W.0206.070808T0200Z-070808T0300Z/

 BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
 SEVERE THUNDERSTORM WARNING
 NATIONAL WEATHER SERVICE CLEVELAND OH
 1000 PM EDT TUE AUG 7 2007

 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CLEVELAND HAS ISSUED A

 * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
 CUYAHOGA COUNTY IN NORTHEAST OHIO
 SUMMIT COUNTY IN NORTHEAST OHIO

 * UNTIL 1100 PM EDT

 * AT 950 PM EDT...NATIONAL WEATHER SERVICE DOPPLER RADAR INDICATED A
SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING PENNY SIZE HAIL...AND DAMAGING WINDS IN EXCESS OF 60 MPH. THIS STORM WAS LOCATED NEAR NORTH ROYALTON...OR ABOUT 11 MILES NORTH OF MEDINA...AND MOVING EAST AT 40 MPH. * OTHER LOCATIONS IN THE WARNING INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO MACEDONIA...TWINSBURG AND SOLON THIS IS A DANGEROUS STORM. IF YOU ARE IN ITS PATH...PREPARE IMMEDIATELY FOR DAMAGING WINDS...DESTRUCTIVE HAIL...AND DEADLY CLOUD TO GROUND LIGHTNING. PEOPLE OUTSIDE SHOULD MOVE TO A SHELTER... PREFERABLY INSIDE A STRONG BUILDING BUT AWAY FROM WINDOWS. LAT...LON 4146 8139 4127 8139 4126 8138 4126 8140 4126 8151 4125 8167 4128 8168 4128 8179 4137 8182 $$ FITZ

En Tornado Warning udsendes, når en tornado er visuelt observeret eller en TVS (Tornadic Vortex Signature) er detekteret på radar.

Et exempel på en warning :

TORNADO WARNING
 OHC103-092115-
 /O.NEW.KCLE.TO.W.0022.070809T2023Z-070809T2115Z/

 BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
 TORNADO WARNING
 NATIONAL WEATHER SERVICE CLEVELAND OH
 423 PM EDT THU AUG 9 2007

 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CLEVELAND HAS ISSUED A

 * TORNADO WARNING FOR...
 MEDINA COUNTY IN NORTHEAST OHIO...

 * UNTIL 515 PM EDT

 * AT 419 PM EDT...NATIONAL WEATHER SERVICE DOPPLER RADAR INDICATED A
 SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO 7 MILES WEST OF
 LODI...OR ABOUT 15 MILES WEST OF MEDINA...MOVING EAST AT 40 MPH.

 * OTHER LOCATIONS IN THE WARNING INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO
 WADSWORTH

 IF YOU ARE CAUGHT OUTSIDE...SEEK SHELTER IN A NEARBY REINFORCED
 BUILDING. AS A LAST RESORT...SEEK SHELTER IN A CULVERT...DITCH OR LOW
 SPOT AND COVER YOUR HEAD WITH YOUR HANDS.

 THE SAFEST PLACE TO BE DURING A TORNADO IS IN A BASEMENT. GET UNDER A
 WORKBENCH OR OTHER PIECE OF STURDY FURNITURE. IF NO BASEMENT IS
 AVAILABLE...SEEK SHELTER ON THE LOWEST FLOOR OF THE BUILDING IN AN
 INTERIOR HALLWAY OR ROOM SUCH AS A CLOSET. USE BLANKETS OR PILLOWS TO
 COVER YOUR BODY AND ALWAYS STAY AWAY FROM WINDOWS.

 IF IN MOBILE HOMES OR VEHICLES...EVACUATE THEM AND GET INSIDE A
 SUBSTANTIAL SHELTER. IF NO SHELTER IS AVAILABLE...LIE FLAT IN THE
 NEAREST DITCH OR OTHER LOW SPOT AND COVER YOUR HEAD WITH YOUR HANDS.

 LAT...LON 4100 8217 4114 8216 4114 8207 4117 8206
 4116 8169 4099 8168

 $$

 LAPLANTE

En Flash Flood Warning udsendes, når meget kraftig nedbør ifm med en tordenbyge er konstatetet. Specielt HP superceller udløser ofte Flash Flood Warnings. Lokal topografi kan også være en medbestemmende faktor til hvornår en warning udsendes.

Et exempel på en warning :

FLASH FLOOD WARNING
 KSC003-302230-

 BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
 FLASH FLOOD WARNING
 NATIONAL WEATHER SERVICE TOPEKA KS
 1129 AM CDT SAT JUN 30 2007

 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TOPEKA HAS ISSUED A

 * FLASH FLOOD WARNING FOR...
 ANDERSON COUNTY IN EAST CENTRAL KANSAS...

 * UNTIL 530 PM CDT SATURDAY

 * AT 1129 AM CDT...THE PUBLIC REPORTED WATER FLOWING OVER A COUPLE
 OF PAVED ROADS NEAR WESTPHALIA. ANDERSON COUNTY EMERGENCY
 MANAGEMENT ALSO INDICATED THAT SEVERAL PAVED ROADS HAD WATER RISING
 AND APPROACHING ROADWAYS. DOPPLER RADAR INDICATED THAT ANOTHER BAND
 OF HEAVY RAINFALL WAS DEVELOPING AND TRAINING OVER ANDERSON COUNTY
 PRODUCING RAINFALL RATES UP TO ONE INCH PER HOUR. ENHANCED RAINFALL
 RATES WILL LIKELY BE ENOUGH TO BRING WATER OVER SEVERAL PAVED ROADS
 IN THE COUNTY

 * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
 HARRIS...
 GREELEY...
 GARNETT...
 WESTPHALIA...

 RUNOFF FROM THIS STORM WILL CAUSE FLASH FLOODING OF CREEKS AND
 STREAMS...HIGHWAYS AND UNDERPASSES. ADDITIONALLY ROADS AND FARMLANDS
 ALONG THE BANKS OF CREEKS AND STREAMS AND LOW LYING AREAS ARE SUBJECT
 TO FLASH FLOODING.

 A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING.
 IF YOU ARE IN THE WARNING AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY.
 RESIDENTS ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS
 TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.

 TO REPORT FLOODING...HAVE THE NEAREST LAW ENFORCEMENT AGENCY RELAY
 YOUR REPORT TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE FORECAST OFFICE IN
 TOPEKA.

 STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL MEDIA OUTLETS FOR THE
 LATEST INFORMATION CONCERNING THE SEVERE WEATHER.

 LAT...LON 3803 9551 3803 9507 3839 9506 3838 9550

 $$


Posted 9 years agoby tornadonet

Watches (udstedes af Storm Prediction Center - SPC)

Er der udsigt til farligt vejr inden for kort tid, kan Storm Prediction Center (SPC) udsende et forvarsel - et…

Er der udsigt til farligt vejr inden for kort tid, kan Storm Prediction Center (SPC) udsende et forvarsel - et "watch".

Man inddeler watchs i 3 klasser :

 • Severe Thunderstorm
 • WatchTornado Watch
 • Flash Flood Watch


Et Severe Thunderstorm Watch udsendes når der inden for kort tid er risiko for at en tordenbyge kan producere hagl over 3/4 tomme (2 cm) og vindstød på over 50 knob.

Et eksempel på et Severe Thunderstorn Watch :

URGENT - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
 SEVERE THUNDERSTORM WATCH NUMBER 589
 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
 400 PM CDT SUN AUG 12 2007

 THE NWS STORM PREDICTION CENTER HAS ISSUED A
 SEVERE THUNDERSTORM WATCH FOR PORTIONS OF

 SOUTHWEST IOWA
 EXTREME NORTHWEST AND NORTH CENTRAL MISSOURI

 EFFECTIVE THIS SUNDAY AFTERNOON AND EVENING FROM 400 PM UNTIL
 1100 PM CDT.

 HAIL TO 2 INCHES IN DIAMETER...THUNDERSTORM WIND GUSTS TO 80
 MPH...AND DANGEROUS LIGHTNING ARE POSSIBLE IN THESE AREAS.

 THE SEVERE THUNDERSTORM WATCH AREA IS APPROXIMATELY LONG AND 55
 STATUTE MILES NORTH AND SOUTH OF A LINE FROM 20 MILES OUTH OF
 OMAHA NEBRASKA TO 35 MILES NORTH OF KIRKSVILLE MISSOURI.

 FOR A COMPLETE DEPICTION OF THE WATCH SEE THE ASSOCIATED WATCH OUTLINE
 UPDATE (WOUS64 KWNS WOU9).

 REMEMBER...A SEVERE THUNDERSTORM WATCH MEANS CONDITIONS ARE
 FAVORABLE FOR SEVERE THUNDERSTORMS IN AND CLOSE TO THE WATCH
 AREA. PERSONS IN THESE AREAS SHOULD BE ON THE LOOKOUT FOR
 THREATENING WEATHER CONDITIONS AND LISTEN FOR LATER STATEMENTS
 AND POSSIBLE WARNINGS. SEVERE THUNDERSTORMS CAN AND OCCASIONALLY
 DO PRODUCE TORNADOES.

 OTHER WATCH INFORMATION...CONTINUE...WW 588...

 DISCUSSION...BOW ECHO MCS APPEARS TO BE ORGANIZING W OF OMAHA...AND
 THIS CONVECTIVE COMPLEX WILL LIKELY PROGRESS ESEWD ALONG A
 BAROCLINIC ZONE NEAR THE MO/IA BORDER. MLCAPE VALUES OF 4000-5000
 J/KG AND MODEST DEEP LAYER SHEAR ALONG THE BOUNDARY WILL HELP
 MAINTAIN STORM INTENSITY INTO THE EVENING. RELATIVELY WIDESPREAD
 DAMAGING WINDS WILL BE POSSIBLE ALONG THE PATH OF THIS
 SYSTEM...ALONG WITH LARGE HAIL.

 AVIATION...A FEW SEVERE THUNDERSTORMS WITH HAIL SURFACE AND ALOFT
 TO 2 INCHES. EXTREME TURBULENCE AND SURFACE WIND GUSTS TO 70
 KNOTS. A FEW CUMULONIMBI WITH MAXIMUM TOPS TO 600. MEAN STORM
 MOTION VECTOR 29035.


 ...THOMPSON

Et Tornado Watch udsendes når der inden for kort tid er risiko for tornadoer og er samtidigt også et Severe Thundestorm Watch.

Et exempel på et Tornado Watch :

URGENT - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
 TORNADO WATCH NUMBER 600
 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
 1030 PM EDT WED AUG 15 2007

 THE NWS STORM PREDICTION CENTER HAS ISSUED A
 TORNADO WATCH FOR PORTIONS OF

 NORTHERN INDIANA
 NORTHWEST OHIO
 LAKE MICHIGAN

 EFFECTIVE THIS WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY MORNING FROM 1030 PM
 UNTIL 400 AM EDT.

 TORNADOES...HAIL TO 1 INCH IN DIAMETER...THUNDERSTORM WIND GUSTS
 TO 70 MPH...AND DANGEROUS LIGHTNING ARE POSSIBLE IN THESE AREAS.

 THE TORNADO WATCH AREA IS APPROXIMATELY ALONG AND 40 STATUTE
 MILES NORTH AND SOUTH OF A LINE FROM 20 MILES SOUTH SOUTHWEST OF
 VALPARAISO INDIANA TO 65 MILES EAST OF FORT WAYNE INDIANA. FOR A
 COMPLETE DEPICTION OF THE WATCH SEE THE ASSOCIATED WATCH OUTLINE
 UPDATE (WOUS64 KWNS WOU0).

 REMEMBER...A TORNADO WATCH MEANS CONDITIONS ARE FAVORABLE FOR
 TORNADOES AND SEVERE THUNDERSTORMS IN AND CLOSE TO THE WATCH
 AREA. PERSONS IN THESE AREAS SHOULD BE ON THE LOOKOUT FOR
 THREATENING WEATHER CONDITIONS AND LISTEN FOR LATER STATEMENTS
 AND POSSIBLE WARNINGS.

 DISCUSSION...SMALL MCS OVER NW IND HAS FORMED IN THE PAST 90 MINUTES
 ON WRN SIDE OF COLD POOL/MCV ASSOCIATED WITH EARLIER CONVECTIVE
 SYSTEM. THE MCS SHOULD REMAIN STRONG THROUGH EARLY THURSDAY AND
 TRACK ESE INTO OH. A SUPERCELL NOW PRESENT ON WRN SIDE OF SYSTEM
 WILL POSE A THREAT FOR ISOLATED TORNADOES...IN ADDITION TO DAMAGING
 WET MICROBURSTS/ MARGINALLY SVR HAIL...GIVEN HI PWS AND LOW LEVEL
 WIND FIELD WITH CONSIDERABLE DEGREE OF SPEED/DIRECTIONAL SHEAR.
 WIND PROFILES MAY ALSO SUPPORT BACK-BUILDING DEVELOPMENT ON WRN SIDE
 OF MCS...WITH ASSOCIATED LOCALLY HEAVY RAIN POSSIBLE INTO FAR NE
 IL/NRN IND IN WAKE OF SUPERCELL.

 AVIATION...TORNADOES AND A FEW SEVERE THUNDERSTORMS WITH HAIL
 SURFACE AND ALOFT TO 1 INCH. EXTREME TURBULENCE AND SURFACE WIND
 GUSTS TO 60 KNOTS. A FEW CUMULONIMBI WITH MAXIMUM TOPS TO 550.
 MEAN STORM MOTION VECTOR 30030.

 ...CORFIDI

Et Flash Flood Watch udsendes således når der inden for kort tid er risiko for kraftigt regnskyl med oversvømmelser til følge.

Et exempel på et Flash Flood Watch :

FLOOD WATCH
 NATIONAL WEATHER SERVICE SAN JUAN PR
 1037 AM AST SAT MAY 3 2008

 PRZ001>011-040245-
 /O.EXT.TJSJ.FF.A.0002.000000T0000Z-080504T0300Z/
 /00000.0.ER.000000T0000Z.000000T0000Z.000000T0000Z.OO/
 SAN JUAN AND VICINITY-NORTHEAST-SOUTHEAST-EASTERN INTERIOR-
 NORTH CENTRAL-CENTRAL INTERIOR-PONCE AND VICINITY-NORTHWEST-
 WESTERN INTERIOR-MAYAGUEZ AND VICINITY-SOUTHWEST-
 INCLUDING THE MUNICIPALITIES AND/OR ISLANDS OF...SAN JUAN...
 CAROLINA...FAJARDO...HUMACAO...GUAYAMA...ARROYO...YABUCOA...
 SALINAS...COCO...CAGUAS...ARECIBO...VEGA BAJA...DORADO...COAMO...
 COROZAL...AIBONITO...VILLALBA...JAYUYA...PONCE...AGUADILLA...
 ISABELA...HATILLO...QUEBRADILLAS...UTUADO...SABANA GRANDE...LARES...
 ADJUNTAS...HORMIGUEROS...MOCA...AGUADA...LUYANDO...CABO ROJO...LAJAS
 1037 AM AST SAT MAY 3 2008

 ...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...

 THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR

 * ALL OF PUERTO RICO

 * THROUGH 11 PM THIS EVENING

 * THE RAPID APPROACH OF ANOTHER MID TO UPPER LEVEL SHORT WAVE
 TROUGH DIGGING SOUTHEAST TOWARDS THE REGION...AND THE PROXIMITY
 OF A SURFACE TROUGH SINKING SOUTH ACROSS THE DOMINICAN REPUBLIC
 AND THE MONA PASSAGE...COMBINED WITH ABUNDANT LOW LEVEL TROPICAL
 MOISTURE AND DIURNAL AND LOCAL ISLAND EFFECTS...WILL AGAIN RESULT
 IN THE DEVELOPMENT OF SCATTERED TO NUMEROUS SHOWERS AND
 THUNDERSTORMS...SOME WITH VERY HEAVY RAINFALL ACROSS PUERTO RICO
 AT LEAST THROUGH THIS AFTERNOON. IN ADDITION...GROUNDS ACROSS THE
 WATCH AREA REMAIN AT OR NEAR SATURATION AND MANY RIVERS REMAIN AT
 ABOVE NORMAL LEVELS ESPECIALLY ALONG THE NORTHERN AND EAST
 SECTION OF THE ISLAND.

 * ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO 3 INCHES...WITH LOCALLY HIGHER
 AMOUNTS POSSIBLY OVER 5 INCHES ARE EXPECTED OVER PARTS OF PUERTO RICO
 THROUGH THIS AFTERNOON AS SHOWERS ACTIVITY MAY RAPIDLY BE
 ENHANCED WITH THE DAYTIME HEATING. THIS RAINFALL COULD RESULT IN
 ADDITIONAL FLASH AND RIVER FLOODING. ALSO...ROCK AND MUDSLIDES
 (DEBRIS FLOW) ARE POSSIBLE OVER AREAS OF STEEP TERRAIN.

 A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS ARE FAVORABLE FOR HEAVY
 RAIN ACROSS THE WATCH AREA...WHICH MAY LEAD TO FLOODING. IF YOU ARE
 IN THE WATCH AREA...CHECK YOUR PREPAREDNESS REQUIREMENTS...ESPECIALLY
 IF YOU HAVE INTERESTS ALONG AREA RIVERS. KEEP INFORMED... AND BE
 READY FOR QUICK ACTION IF FLOODING IS OBSERVED OR IF A FLASH FLOOD
 WARNING IS ISSUED.

 PEOPLE IN THE WATCH AREA SHOULD CONTINUE TO BE AWARE OF THE
 POSSIBILITY FOR HEAVY RAINFALL. AVOID LOW LYING AREAS...AND BE
 CAREFUL WHEN APPROACHING HIGHWAY DIPS AND UNDERPASSES. ADDITIONAL
 HEAVY RAIN MAY CONTINUE TO CAUSE MUDSLIDES IN AREAS OF STEEP
 TERRAIN.

 STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL TV...RADIO OR YOUR CABLE
 TELEVISION PROVIDER FOR LATER STATEMENTS AND POSSIBLE WARNINGS.

 THIS PRODUCT...ALONG WITH OTHER WEATHER...HYDROLOGICAL AND CLIMATE
 INFORMATION...IS AVAILABLE ON THE WEB AT HTTP://WWW.SRH.NOAA.GOV/SJU
 OR AT HTTP://WEATHER.GOV.

 $$
Posted 9 years agoby tornadonet

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler