Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
mandag, 21 januar 2019 19:39

Rykker "Tornado Alley" mod øst?

Et studie antyder at tornado aktiviteten stiger i de østlige stater omkring Mississippi floden, samtidigt med at den aftager længere vestpå i det område der traditionelt kaldes "Tornado Alley".

Victor Gensini, en professor ved Northern Illinois University og Harold Brooks fra National Severe Storms Lab undersøgte den såkaldte Significant Tornado Parameter (SIGTOR) i Tornado Alley og i staterne lidt længere øst på.

SIGTOR er en parameter, der fås ved at kombinere forskellige output fra analysemodeller, f.eks. CAPE, LCL, shear m.fl.  SIGTOR giver et bud på sansynligheden for voldsomme tornadoer (EF2-EF5).  Ved SIGTOR værdier på over 1 anses det for værende sandsynligt at der vil opstå voldsomme tornadoer. 

Gensini og Brooks undersøgte SIGTOR værdier fra 1979 og frem. De opdagede et tydelig mønster: Favorable SIGTOR værdier blev mere hyppige øst for staterne Texas, Oklahoma, Kansas og Nebraska, mens de blev mindre hyppige vest for. Særligt i den østlige del af Texas er det markant. 

Tornado Alley og i særdeleshed Texas og OKlahoma har stadig rekorden for flest tornadoer, men der er altså tendenser der tyder på et skift mod øst.  Det faktiske antal observerede tornadoer underbygger dette billede.


Den umiddelbare forklaring på dette skift mod øst, er ikke helt klar. Men Gensini har en teori.

Mange tornadoproducerende superceller opstår i forbindelse med såkaldte dryline setups. En dokumenteret effekt af global opvarmning er, at luften over "The Great Plains" vil blive tørrere. Og drylines rykker derfor længere øst på. 

Gensini understreger at der ikke er noget bevis for dette, men det er konsistent i forhold til klimamodellerne.

At der opstår flere tornadoer i de sydøstlige stater er udfordrende på flere punkter.  Der bor flere mennesker, andelen af folk der bor i mobile homes (der ikke yder nogen beskyttelse for en tornado) er større, og tornadoer sker hyppigt efter mørkets frembrud i dette område.

Kilde : https://www.nature.com/articles/s41612-018-0048-2

 

Opstår tornadoer i skyen eller ved jordoverfladen?

Traditionelt har forståelsen for hvordan en tornado blev dannet, altid fulgt den tese at en tornado startede som rotation (et vortex rør) i en cumulus nimbus sky som siden hen blev til en skytragt som forskød sig ned mod jordoverfladen.

Tja, noget tyder på at vi er nødt til at ændre den gængse opfattelse, som blev fremsat i 1970'erne.

Ny forskning peger nemlig på det modsatte. 

Jana Houser, en meteorolog ansat ved Ohio University, fremlagde ved en pressekonference d. 13 december 2018 nye spændende resultater, som beviser at rotationen starter ved jordoverfladen. I forbindelse med den berygtede El Reno Tornado var Jana Houser med et team fra University of Oklahoma ude og foretage målinger med en speciel type doppler radar, en Rapid Scan X-pol radar. En Rapid scan radar har mulighed for at scanne mindre sektioner af en supercelle med kortere intervaller, til forskel fra de traditionelle Doppler On Wheels (DOW).
Normalt kan man ikke scanne de aller nederste dele af vindfeltet ved jordoverfladen, på grund af træer, bygninger, bakker etc. som er i mellem supercellen og radaren. Men netop denne dag stod Rapid Scan radaren på en lille bakke, og havde derfor uhindret "line of sight" til vindfeltet helt ned til jordoverfladen.

El Reno tornadoen var en af mest veldokumenterede tornadoer.  Geografen Anton Seimon designede Tornado Environment Display (TED), hvori han tidssynkroniserede de tilgængelige videoptagelser i et GIS system hvor man kunne se tornadoen fra forskellige vinkler minut for minut.

Dette værktøj havde Jana Houser også adgang til, og hun opdagede straks noget mærkeligt...   

Der var tydelige videooptagelser af en tornado ved jordoverfladen, på tidspunkter hvor Rapid Scan radaren ikke havde målt rotation i supercellen.

Jana Houser gik tilbage til sine rådata og kiggede efter rotation ved jordoverfladen - og fandt den. Der var tydelig rotation ved jordoverfladen, men ingen rotation længere oppe i supercellen. 

På baggrund af denne opdagelse gik Jan Houser tilbage og kiggede på tidligere datasæt. I 4 tilfælde havde hun data fra jordoverfladen og op i skyen, og i alle 4 tilfælde var der rotation ved jordoverfladen før den var målbar i skyen.

Opdagelsen er vigtig, og kan have konsekvenser for varslingsmeteorologers kriterier for hvornår der varsles.

Tidligere baserede man varsler på tilstedeværelsen af et såkaldt radar "couplet", dvs et område i skyen med divergerende (bevæger sig i forskellig retning) vinde over en kort afstand.  Jana Housers opdagelse betyder således at når et couplet detekteres, kan en tornado allerede have været til stede i et stykke tid.

Spørgsmålet er nu selvfølgeligt om alle tornadoer opstår nedefra og op? 

Jeg forestiller mig at der i der indenfor de næste år vil opstå forskningsprojekter der forsøge at besvare netop dette spørgsmål.  Tidligere projekter (VORTEX I og VORTEX II) har netop været begrænset af udfordringen med at få målinger tæt på jordoverfladen.

Kilde : https://news.agu.org/press-release/new-research-finds-tornadoes-form-from-the-ground-up-contrary-to-popular-thought/?fbclid=IwAR1bJiJBwjS_oJHuYtPClJDwxfG0K1TVJZq67WYijdV3EEktgHsWKms_eNs


lørdag, 09 september 2017 18:18

IRMA: Op imod 6 million mennesker på flugt

Op imod 6 millioner mennesker er i øjeblikket på flugt fra orkanen Irma, hvilket gør det til den største masseavakuering i USA's historie  Irma har det sidste døgn hærget Cuba's nordkyst med massive ødelæggelser til følge. Den har fluktueret lidt i styrke, mellem kategori 3 og kategori 5. I øjeblikket er det en high end kategori 3, men den forventes at genvinde styrken hurtigt når den kommer ud over det varme havvand i strædet mellem Cuba og Florida.

hmon mslp wind 11L 8

Den forventes at ramme den vestlige del af Florida Keys i morgen tidligt lokal tid. Derefter tager den en bane meget tæt på Florida's vestkyst og går i land omkring Tampa søndag aften lokal tid. Den fortsætter op gennem Georgia og ender sine dage som en lavtryk i det centrale Tennessee på¨tirsdag.

Florida Keys er som jeg har skrevet tidligere extremt udsat pga deres lave højde. Der vil være enorme ødelæggelser efterfølgende.

Banen som Irma tager, minder til forveksling om den som "The Labour Day hurricane" tog i 1935.

Labor Day hurricane 1935 09 04 weather map

"The Labour Day hurricane" (Det var før man begyndte at navngive hurricanes) var en kategori 5 hurricane og er den til dato kraftigste hurricane der har ramt USA. 

Den var ledsaget af en stormsurge (flodbølge) på mellem 5.5 og 6 meter. Infrastrukten var næsten totalt ødelagt. 408 mennesker mistede livet og bl.a. et Maersk skib forliste.

De seneste prognoser har skubbet Irma's bane en anelse mod vest, dvs. dens nordgående drejning sker en smule senere. Landgang vil nu ske ved Islamorada i the Florda Keys. Dette har betydning for millionbyen Miami, som ser ud til at blive forskånet for de aller værste vindstyrker.

gfs mslp wind 11L 10

Dette betyder ikke at Miami vil går fri for ødelæggelser. Miami vil stadig opleve orkanvinde og ekstrem nedbør.  Langt værre ser det ud for Islamorada og de nærliggende "keys" der ligger som en perlerække ud for det sydlige Florida - mest kendt er Key Largo og Key West. Det højeste punkt er kun ganske få meter over havoverfladen, så resultatet af den flodbølge (stormsurge) på 3 meter der er forudsagt vil være katastrofal. Mange huse vil blive helt oversvømmet. Dernæst kommer katagori 4 vindene. Den sydlige del af det centrale Florida består mest af sump, herunder Everglades sumpen.

Irma er i øvrigt langt større end orkanen Andrew fra '92 og vil påvirke et langt større areal end Andrew. Hvor Andrew gik i land lige syd for Miami og bevægede sig tværs over Florida, vil Irma gå op gennem Florida til Georgia og South Carolina.

DJNP0cpXkAAHQrY.jpg large
Som tidligere skrevet er der udsendt tvungen evakuering af Florida Keys og visse counties i Florida. I praksis betyder det at indbyggere godt må blive tilbage, men at de ikke kan forvente at få hjælp hvis de får behov. I Florida er der skiltet dedikerede evakueringsruter og de er blevet flittigt benyttet i de sidste dage.
Mange steder har man ensrettet begge spor på motorvejene for at få folk hurtigere væk. Man anslår at op i mod en million mennesker er flygtet fra det sydlige Florida.

torsdag, 07 september 2017 20:48

IRMA: Historisk orkan har kurs mod Florida

Den kraftigste hurricane i 10 år, kategori 5 orkanen Irma, har efter at have trukket sit ødelæggende spor over flere caribiske øer, nu sat kursen mod østkysten af Florida.  Den forventes ifølge de nuværende prognoser at gå i land nær Miami søndag eftermiddag, dansk tid som en kategori 4 orkan. De fleste prognosemodeller er enige om at Irma går i land, med undtagelse af GFS modellen, som forudsiger at den vil bevæge sig nordpå få hundrede kilometer fra kysten.

gfs mslp wind 11L 13

Der er igangsat tvungen evakuering af Florida Keys - som vil være meget udsatte, samt for visse counties på Florida's østkyst.

Irma vil efter landgang i Florida ifølge prognoserne bevæge sig op gennem staten og miste pusten et sted i Georgia. Som med det fleste orkaner er vinden - selv om den er rekord kraftig - ikke den største dræber. Den flodbølge (stormsurge) som skyldes vand som skubbes foran orkanen og vandspejlet som hæves pga det lave tryk ventes at give store oversvømmelser på sydøstkysten. Som vi så det med Harvey i Texas, vil der også ganske givet være meget store nedbørsmængder.

Et nyt studie foretaget af forskere fra Columbia University bekræfter tidligere studier fra NOAA, om frekvensen og voldsomheden af tornado outbreaks i USA. De sidste 50-60 år har antallet af tornadoer været forholdsvis konstant, men har tendens til at hobe sig op i større outbreaks, som indeholder flere tornadoer. Dette betyder samtidigt at intervallerne hvor der ikke forekommer tornadoer bliver længere.

tornadovariation

Man har analyseret de tornado outbreaks hvor antallet af tornadoer var over 12, via en metode kaldet ”extreme value analysis”. Man deler dem op i 5.-dele alt efter hvor mange tornadoer der var i udbruddet. Man fandt at det gennemsnitlige antal i den øvre 5.-del, er steget fra ca. 20 tornadoer til 35 tornadoer. På samme måde er det gennemsnitlige antal af tornadoer i de absolut voldsomste outbreaks vokset fra ca. 40 i 1965 til 80 i 2015.
Da det totale antal som tidlige skrevet ikke er steget, betyder det samtidigt at de inaktive perioder uden tornadoer bliver længere.

greensburg1Greensburg, Kansas 2008. 1 År efter en EF-5 tornado ødelagde 95% af byen.

Den globale opvarmning vil ifølge modellerne føre til stigende instabilitet (varme og fugtighed) i de laveste luftlag. Dette udtrykkes ofte i begrebet CAPE. Modellerne hælder også imod at den vertikale shear (ændring af vindretning med højden) generelt set skulle falde på grund af mere zonalt flow over USA.

Alt i alt burde dette betyde dårligere betingelser for dannelse af tornadoer. Men et andet studie viser, at reduktionen i shear vil ske på dage hvor der alligevel ikke er meget instabilitet til stede, og at de dage hvor der er tilstrækkelig CAPE vil den vertikale shear blive forøget.

Dette mønster er dog ikke påvist i den analyse som forskerne fra Columbia University har foretaget. CAPE er ikke steget nævneværdigt, men Storm Relative Helicity (SRH) – et mål for shear, som populært sagt er et utryk for hvor meget en given luftmasse vil rotere – er steget. Høje SRH værdier er meget ofte associeret med tornadoproducerende superceller.

Noget passer altså ikke….

Enten er den nuværende stigning i antallet af tornadoer pr. outbreak slet ikke forbundet med klimaforandringerne, eller også er konsekvensen af klimaforandringerne mht. tornadoer ikke helt forstået.
En tredje mulighed er et naturligt variationsmønster i ”tornadoklima” over flere årtier.

Hvis årsagen findes i en af de 2 første forklaringer, vil tendensen blive mere og mere markant. Vi vil i fremtiden se ”mega-outbreaks” afløst af lange perioder med ”tornado-tørke”.
Er årsagen den tredje, kan vi derimod se et mere normalt mønster vende tilbage over tid.

Skeptikere af hans forskning, argumenterer for at årsagen til at antallet af tornadoer i outbreaks er steget med, at der er flere og bedre observationskilder end før. Sagt på en anden måde er der altså ikke reelt set flere tornadoer, men i modsætning til tidligere hvor tornadoer i øde og uvejsomme områder kunne opstå uopdaget, bliver nu næsten alle tornadoer registreret.
Dette argument falder dog i mine øjne da det totale antal af tornadoer er rimeligt konstant. Skulle argumentet holde vand, måtte det totale antal af tornadorapporter stige.

Ovenstående er et sammendrag af findings fra artiklerne

https://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/more-tornadoes-in-the-biggest-us-outbreaksfor-an-unexpected-reason

http://www.pnas.org/content/110/41/16361.abstract

fredag, 07 oktober 2016 21:13

Matthew : Florida ånder lettet op...

Som prognoserne lagde op til i går aftes skulle Matthew i dag have gået delvist i land på Florida's østkyst, med meget omfattende ødelæggelser til følge.  Som ved alle prognoser er der en vis usikkerhed, og på trods af at de fleste prognosemodeller havde orkanen til at gå i land var der også enkelte modeller der havde Matthew til at holde sig ude over havet.  National Hurricane Center's officielle prognose lå et sted imellem.

Lykkeligvis for borgerne i Florida holdt Matthew sig ude over land og svækkedes til en kategori 3 orkan. Alligevel blev kysten ramt af vindstyrker på omkring 140 mph - hvilket svarer til over 49 m/s. Kun omkring Cape Canaveral var øjemuren tættest på kysten. Foreløbigt er der kun meldt om begrænsede skader og et enkelt dødsfald i Florida.

Der er stadig risiko for omfattende oversvømmelser i det nordlige Florida og på grænsen til Georgia. Flere counties er under Flash Flood Warnings.  Matthews videre bane fører den tæt op forbi Georgia, South og North Carolina, hvorefter den laver et sydgående loop og muligvis rammer Florida igen - men kun som en tropisk storm.

torsdag, 06 oktober 2016 20:16

Matthew : Katastrofen er en realitet

Et døgn før Matthew rammer Florida's østkyst er orkanen blevet opgraderet til en kategori 4 orkan.  Den forudsagte bane har ikke ændret sig væsentligt; den forventes stadig at ramme et sted syd for Cape Canaveral i morgen formiddag lokal tid og bevæge sig langs kysten nordpå til statsgrænsen mod Georgia, hvor den vil bevæge sig ud over land igen. Derefter vil den lave et loop mod syd og vest.

NEXRAD Radar billede fra MIAMI (17:25Z)

Afhængig af hvor langt øjet kommer ind over land, kan den beholde det meste af sin styrke på sin vej op langs Florida.  Selv om vindstyrkerne vil være katastrofale, vil de aller kraftigste vindstyrker som altid er i den nordøstlige kvadrant, forblive ud over havet.

Når en orkan rammer land vil den altid være ledsagt af en flodbølge ("Storm Surge"), der dels skyldes opstuvet vand foran orkanen i dens bevægelsesretning og dels skyldes at vandet "løftes" pga det lave tryk i centeret.  Denne flodbølge forventes at blive 2-3 meter og dertil skal lægges de bølger der skabes af de kraftige vinde.  Da kystområderne generelt er meget flade på østkysten, må der forventes voldsomme oversvømmelser og kysterosion, som man bl.a. så det i forbindelse med "Sandy" i New Jersey i 2012. 

Der er udstedt evakueringsordrer til 1.5 millioner borgere i de mest udsatte counties.  Matthew vil være den værste hurricane der har ramt det området siden 1850. Dette har uden tvivl skabt en falsk tryghedsfølelse, og mange vælger derfor at ignorere rådet om at lade sig evakuere.

Masse evakuering i det ene spor, og National Garden flytter tropper ind i det andet spor. Kilde : Twitter (https://twitter.com/USNationalGuard)

 

For at understrege alvoren, har myndighederne bedt de folk der bliver tilbage tage en sprit tusch og skrive deres Social Security Number (svarer til vores CPR nummer) på armen. Derved vil de være nemmere at identificere.

Der er ingen tvivl om at vi desværre nok bliver vidne til en voldsom naturkatastrofe de næste par dage. Man kan håbe at der indtræffer et mirakel, og Matthew i sidste øjeblik skifter bane og kører lidt længere østpå end prognoserne viser i øjeblikket.  Men det er et spinkelt håb.


Her er et par timers radar animation fra Miami Radaren :

Orkanen Matthew som i dag har raseret Haiti, fortsætter sin kurs nordpå.

De seneste modelkørsler, har vist en bekymrende vestgående tendens. Den seneste (041016 12Z) ECMWF prognose har sendt Matthew på den værst tænkelige kurs.

Prognosemodellen sender Matthew op langs den befolkningstunge østkyst af Florida i en bane der vil give orkanvindstød (og uden tvivl orkan vindstyrke i middel mange steder) til stort set alle byer nord for Miami hele vejen op langs kysten til Georgia.

Der er endnu nogle dage til, men holder denne prognose nogle dage endnu, vil vi uden tvivl se masseevakuering af Florida’s østkyst.

torsdag, 08 september 2016 14:46

Intensiteten af tyfoner stiger

Et studie af de tyfoner i det vestlige stillehav der rammer land, har påvist at de er blevet markant kraftigere i løbet af de sidste godt 40 år.

I en artikel i det videnskabelige magasin ”Nature Geoscience” redegør 2 asiatiske forskere for, at intensiteten af tyfoner som rammer land er steget 12% - 15% i tidsrummet. 1970 til 2016.

Antallet af kategori 4 og 5 tyfoner er fordoblet og i nogle dele af regionen endda tre-doblet.

Man har i studiet bl.a. kigget på intensitetsraten – dvs hvor hurtigt de intensiveres og konklusionen er at intensiteten stiger hurtigere end før

Det er vigtigt at understrege, at intensitetsstigningen udelukkende er sket for de tyfoner der rammer land. De tyfoner der bliver ude i åbent hav, er stort set uændrede hvad angår intensitet.

Årsagen skal findes i de stigende temperaturer i havvandet tæt ved kysten.

Forskerne argumenterer således for, at med stigende globale temperaturer og derved varmere havvand – specielt i de kystnære områder – vil det føre til kraftigere tyfoner der rammer Kina, Taiwan, Korea og Japan.

Kilde : http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2792.html#affil-auth

Side 1 ud af 32

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler