Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Et nyt studie foretaget af forskere fra Columbia University bekræfter tidligere studier fra NOAA, om frekvensen og voldsomheden af tornado outbreaks i USA. De sidste 50-60 år har antallet af tornadoer været forholdsvis konstant, men har tendens til at hobe sig op i større outbreaks, som indeholder flere tornadoer. Dette betyder samtidigt at intervallerne hvor der ikke forekommer tornadoer bliver længere.

tornadovariation

Man har analyseret de tornado outbreaks hvor antallet af tornadoer var over 12, via en metode kaldet ”extreme value analysis”. Man deler dem op i 5.-dele alt efter hvor mange tornadoer der var i udbruddet. Man fandt at det gennemsnitlige antal i den øvre 5.-del, er steget fra ca. 20 tornadoer til 35 tornadoer. På samme måde er det gennemsnitlige antal af tornadoer i de absolut voldsomste outbreaks vokset fra ca. 40 i 1965 til 80 i 2015.
Da det totale antal som tidlige skrevet ikke er steget, betyder det samtidigt at de inaktive perioder uden tornadoer bliver længere.

greensburg1Greensburg, Kansas 2008. 1 År efter en EF-5 tornado ødelagde 95% af byen.

Den globale opvarmning vil ifølge modellerne føre til stigende instabilitet (varme og fugtighed) i de laveste luftlag. Dette udtrykkes ofte i begrebet CAPE. Modellerne hælder også imod at den vertikale shear (ændring af vindretning med højden) generelt set skulle falde på grund af mere zonalt flow over USA.

Alt i alt burde dette betyde dårligere betingelser for dannelse af tornadoer. Men et andet studie viser, at reduktionen i shear vil ske på dage hvor der alligevel ikke er meget instabilitet til stede, og at de dage hvor der er tilstrækkelig CAPE vil den vertikale shear blive forøget.

Dette mønster er dog ikke påvist i den analyse som forskerne fra Columbia University har foretaget. CAPE er ikke steget nævneværdigt, men Storm Relative Helicity (SRH) – et mål for shear, som populært sagt er et utryk for hvor meget en given luftmasse vil rotere – er steget. Høje SRH værdier er meget ofte associeret med tornadoproducerende superceller.

Noget passer altså ikke….

Enten er den nuværende stigning i antallet af tornadoer pr. outbreak slet ikke forbundet med klimaforandringerne, eller også er konsekvensen af klimaforandringerne mht. tornadoer ikke helt forstået.
En tredje mulighed er et naturligt variationsmønster i ”tornadoklima” over flere årtier.

Hvis årsagen findes i en af de 2 første forklaringer, vil tendensen blive mere og mere markant. Vi vil i fremtiden se ”mega-outbreaks” afløst af lange perioder med ”tornado-tørke”.
Er årsagen den tredje, kan vi derimod se et mere normalt mønster vende tilbage over tid.

Skeptikere af hans forskning, argumenterer for at årsagen til at antallet af tornadoer i outbreaks er steget med, at der er flere og bedre observationskilder end før. Sagt på en anden måde er der altså ikke reelt set flere tornadoer, men i modsætning til tidligere hvor tornadoer i øde og uvejsomme områder kunne opstå uopdaget, bliver nu næsten alle tornadoer registreret.
Dette argument falder dog i mine øjne da det totale antal af tornadoer er rimeligt konstant. Skulle argumentet holde vand, måtte det totale antal af tornadorapporter stige.

Ovenstående er et sammendrag af findings fra artiklerne

https://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/more-tornadoes-in-the-biggest-us-outbreaksfor-an-unexpected-reason

http://www.pnas.org/content/110/41/16361.abstract

fredag, 07 oktober 2016 21:13

Matthew : Florida ånder lettet op...

Som prognoserne lagde op til i går aftes skulle Matthew i dag have gået delvist i land på Florida's østkyst, med meget omfattende ødelæggelser til følge.  Som ved alle prognoser er der en vis usikkerhed, og på trods af at de fleste prognosemodeller havde orkanen til at gå i land var der også enkelte modeller der havde Matthew til at holde sig ude over havet.  National Hurricane Center's officielle prognose lå et sted imellem.

Lykkeligvis for borgerne i Florida holdt Matthew sig ude over land og svækkedes til en kategori 3 orkan. Alligevel blev kysten ramt af vindstyrker på omkring 140 mph - hvilket svarer til over 49 m/s. Kun omkring Cape Canaveral var øjemuren tættest på kysten. Foreløbigt er der kun meldt om begrænsede skader og et enkelt dødsfald i Florida.

Der er stadig risiko for omfattende oversvømmelser i det nordlige Florida og på grænsen til Georgia. Flere counties er under Flash Flood Warnings.  Matthews videre bane fører den tæt op forbi Georgia, South og North Carolina, hvorefter den laver et sydgående loop og muligvis rammer Florida igen - men kun som en tropisk storm.

torsdag, 06 oktober 2016 20:16

Matthew : Katastrofen er en realitet

Et døgn før Matthew rammer Florida's østkyst er orkanen blevet opgraderet til en kategori 4 orkan.  Den forudsagte bane har ikke ændret sig væsentligt; den forventes stadig at ramme et sted syd for Cape Canaveral i morgen formiddag lokal tid og bevæge sig langs kysten nordpå til statsgrænsen mod Georgia, hvor den vil bevæge sig ud over land igen. Derefter vil den lave et loop mod syd og vest.

NEXRAD Radar billede fra MIAMI (17:25Z)

Afhængig af hvor langt øjet kommer ind over land, kan den beholde det meste af sin styrke på sin vej op langs Florida.  Selv om vindstyrkerne vil være katastrofale, vil de aller kraftigste vindstyrker som altid er i den nordøstlige kvadrant, forblive ud over havet.

Når en orkan rammer land vil den altid være ledsagt af en flodbølge ("Storm Surge"), der dels skyldes opstuvet vand foran orkanen i dens bevægelsesretning og dels skyldes at vandet "løftes" pga det lave tryk i centeret.  Denne flodbølge forventes at blive 2-3 meter og dertil skal lægges de bølger der skabes af de kraftige vinde.  Da kystområderne generelt er meget flade på østkysten, må der forventes voldsomme oversvømmelser og kysterosion, som man bl.a. så det i forbindelse med "Sandy" i New Jersey i 2012. 

Der er udstedt evakueringsordrer til 1.5 millioner borgere i de mest udsatte counties.  Matthew vil være den værste hurricane der har ramt det området siden 1850. Dette har uden tvivl skabt en falsk tryghedsfølelse, og mange vælger derfor at ignorere rådet om at lade sig evakuere.

Masse evakuering i det ene spor, og National Garden flytter tropper ind i det andet spor. Kilde : Twitter (https://twitter.com/USNationalGuard)

 

For at understrege alvoren, har myndighederne bedt de folk der bliver tilbage tage en sprit tusch og skrive deres Social Security Number (svarer til vores CPR nummer) på armen. Derved vil de være nemmere at identificere.

Der er ingen tvivl om at vi desværre nok bliver vidne til en voldsom naturkatastrofe de næste par dage. Man kan håbe at der indtræffer et mirakel, og Matthew i sidste øjeblik skifter bane og kører lidt længere østpå end prognoserne viser i øjeblikket.  Men det er et spinkelt håb.


Her er et par timers radar animation fra Miami Radaren :

Orkanen Matthew som i dag har raseret Haiti, fortsætter sin kurs nordpå.

De seneste modelkørsler, har vist en bekymrende vestgående tendens. Den seneste (041016 12Z) ECMWF prognose har sendt Matthew på den værst tænkelige kurs.

Prognosemodellen sender Matthew op langs den befolkningstunge østkyst af Florida i en bane der vil give orkanvindstød (og uden tvivl orkan vindstyrke i middel mange steder) til stort set alle byer nord for Miami hele vejen op langs kysten til Georgia.

Der er endnu nogle dage til, men holder denne prognose nogle dage endnu, vil vi uden tvivl se masseevakuering af Florida’s østkyst.

torsdag, 08 september 2016 14:46

Intensiteten af tyfoner stiger

Et studie af de tyfoner i det vestlige stillehav der rammer land, har påvist at de er blevet markant kraftigere i løbet af de sidste godt 40 år.

I en artikel i det videnskabelige magasin ”Nature Geoscience” redegør 2 asiatiske forskere for, at intensiteten af tyfoner som rammer land er steget 12% - 15% i tidsrummet. 1970 til 2016.

Antallet af kategori 4 og 5 tyfoner er fordoblet og i nogle dele af regionen endda tre-doblet.

Man har i studiet bl.a. kigget på intensitetsraten – dvs hvor hurtigt de intensiveres og konklusionen er at intensiteten stiger hurtigere end før

Det er vigtigt at understrege, at intensitetsstigningen udelukkende er sket for de tyfoner der rammer land. De tyfoner der bliver ude i åbent hav, er stort set uændrede hvad angår intensitet.

Årsagen skal findes i de stigende temperaturer i havvandet tæt ved kysten.

Forskerne argumenterer således for, at med stigende globale temperaturer og derved varmere havvand – specielt i de kystnære områder – vil det føre til kraftigere tyfoner der rammer Kina, Taiwan, Korea og Japan.

Kilde : http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2792.html#affil-auth


Det sydvestlige Oklahoma blev onsdag nat ramt af en markant og pludselig temperaturstigning. I nærheden af byen Hobart, hvor der er en automatisk vejrstation steg temperaturen fra ca. 27 grader Celsius kl. 23 lokal tid til over 40 grader Celsius kl. 0015. Samtidigt faldt luftfugtigheden og vindhastigheden steg og blev stødende.

Hobart3Øverst : Temperatur og Dugpunktstemperatur hhv 1.5m og 9 meter i Fahrenheit - Nederst : Vindhastighed/Vindstød og vindretning i hhv. 2 meter og 10 meter. Tid er i UTC

Hvad kan få temperaturen til stige så markant og pludseligt midt om natten ?

Området var blevet ramt af et relativt sjældent vejrfænomen - et såkaldt ”Heat Burst”

Men hvad er Heat Bursts og hvordan opstår de ?

Et heat burst begynder som regel når en tordenbyge er ved at gå i opløsning. Ofte sent om aftenen eller i løbet af natten.

Når tordenbygen går i opløsning vil luftmassen i toppen af bygen afkøles ved fordampning. Når den afkøles begynder den at synke ned.

Normalt komprimeres nedsynkende luft og vil derved blive opvarmet. I en tordenbyge, vil afkølingen ved fordampning dog overstige opvarmningen med komprimering. Dette medfører at så længe der er fordampning - dvs. så længe der er nedbør - vil den nedsynkende luft være koldere end omgivelserne.

I et heat burst er al nedbør fordampet før det når jordoverfladen. Når der ikke er mere nedbør vil temperaturen således begynde at stige pga. kompression. Temperaturen vil fortsætte med at stige hele vejen ned med ca. 10 grader Celsius pr. 1000 meter – rent meteorologisk siger man at den følger tøradiabaten. Samtidigt er luften knastør. Denne – i visse tilfælde ekstremt varme – luftstrøm vil brede sig ud i alle retninger ved kontakt med jorden.

For en person i nærheden vil det føles som om man står foran en gigantisk føntørrer. I løbet af få minutter vil temperaturen stige 10-20-30 grader og i nogle ekstreme tilfælde endnu mere. Fænomenet kan vare fra minutter til timer.

Effekten på vegetation kan være katastrofal. Afgrøder, frugt og grøntsager kan i løbet af få timer tørre ud. Kraftige vindstød kan vælte træer, elmaster o.lign. 

Nogle af de mest ekstreme dokumenterede tilfælde er :

  • Kopperl, Texas 1960 : Temperaturen steg efter midnat fra ca. 21 grader Celsius til op imod 60 grader Celsius. Flere termometre blev ødelagt, så temperaturen kan have været højere. Vindstød blæste elmaster omkuld og folk vågnede fordi airconditioneringen svigtede og husene blev som saunaer. Folk måtte svøbe sig i våde lagner og lignende for ikke at få hedeslag. Majsen, som havde stået grøn og frodig dagen før, stod brun og bagt på stænglerne om morgenen. Den lokale bomuldshøst var også ødelagt. Dette vejrfænomen som var uforklarligt i 1960, blev hurtigt døbt ”Satans Storm”.

  • Antalya, Tyrkiet 10. juli 1977 : Temperaturen stig til over 66 grader Celsius i nogle minutter i løbet af eftermiddagen.

  • Portugal 6. juli 1949 : Temperaturen steg fra 38 til 70 grader Celsius i løbet af 2 minutter, men faldt igen i løbet af 30 sekunder.

  • Abadan, Iran : Juni 1967 : En helt ufattelig høj temperatur på 87 grader blev målt under et heat burst. Dette event er dog ikke helt veldokumenteret, så det kan ikke valideres.

fredag, 25 december 2015 14:38

Lake effect Snow

Buffalo lake effect snow event - en sneelskers drøm.


En sneelsker kan ikke få nok sne. Jo mere jo bedre.

Desværre er der i Danmark efterhånden meget langt imellem de snevejr der giver mere end et par cm ad gangen om vinteren. En snestorm forekommer i bedste fald kun en enkelt gang. Igen må man som dansker søge udenlands hvis man ønsker at opleve det "rigtige" vejr.

Vores nabolande mod nord har alle sne i rige mængder om vinteren, men ønsker man at opleve snevejr med en vildskab som ikke ses andre steder må man over atlanten.

Her forekommer ofte et fænomen der om vinteren producerer sne i mængder og med en vildskab vi kun kan drømme om herhjemme, nemlig lake effect snow.

Fænomenet opstår når iskold luft - ofte fra Canada - bevæger sig over en forholdsvis lun (eller i hvert fald lunere) langstrakt sø-overflade. Luften vil under denne passage opsamle fugtighed, og når luften til sidst kommer over kolde landområder igen vil al den opsamlede fugtighed blive udlæst i et meget intensivt snefald, ofte i et begrænset område på få kilometer. Beregninger har vist, at der kan opsamles over en trillion liter vand i systemet under passage over en sø hvis de rette betingelser er til stede!

2 områder hvor lake effects snow events forekommer regelmæssigt, er i sydenden af Lake Michigan og i østenden af Lake Erie.

Map Data ©2014 GoogleByen Buffalo i staten New York er nærmest legendarisk i den sammenhæng, idet den regelmæssigt rammes af fænomenet. I et af de mest markante snefald, faldt næsten 2 meter, med endnu højere snedriver.

Lake effect snow ved Buffalo d. 18/11-2014. Skystriben på ovenstående radarbillede eksisterede i over 24 timer.

 

Rekorden holdes dog af byen Redfield, i østenden af Lake Ontario. Her fald i løbet af en 8 dages periode over 3.5 meter sne.

Fænomenet thundersnow er heller ikke ualmindeligt i forbindelse med lake effect snow.

Vi har noget lignende herhjemme, når kold luft fra nord bevæger sig ned igennem Kattegat. Her rammer snebygerne nordkysten af sjælland og Djursland. Fænomenet kaldes naturligt nok for "Kattegat byger".

torsdag, 24 december 2015 13:06

Jule tornadoer 23.december 2015

Dele af det sydlige USA - den såkaldte "Dixie Alley" region, blev d. 23 december i lighed med sidste år på samme tid ramt af et udbrud af tornadoer - flere af dem kraftige.

En foreløbig status på udbrudet viser at der blev observeret 22 tornadoer.

Specielt en tornado skilte sig ud, idet den var på jorden i over 2 timer og bevægede sig mere end 200 km igennem Mississippi og Tennessee. Den ramte flere byer, bl.a. Clarksdale og Holly Springs i Mississippi, og der er desværre foreløbig meldt om 6 omkomne. 

Nedenstående radarbilleder viser den voldsomme tornado mens den var over Holly Springs og var en wedge tornado. 

Memphis 2230 BRBillede viser reflekteret nedbør og man kan tydeligt se den "krog"-lignende struktur som er nedbør der roterer om tornadoen. Der er noget der kunne ligne et "øje"som man kender det fra orkaner, men det er ikke tilfældet. Det er dog ikke ualmindeligt at der er et regnfrit område i nærheden af tornadoen, og det er det man kan se

 

Memphis 2230 SRVDette radarbillede viser Storm Relative Velocity, dvs hvordan vindende fordeler sig i supercellen. De grønne nuancer er vinde der bevæger sig i mod radaren, og de røde er vinde der bevæger sig væk fra radaren. Skalaen kan ses i venstre side.

Memphis 2230 CCDette lidt specielle billede er Correlation Coefficient data, og viser kort fortalt om de ting radarstrålen rammer er ensartede i størrelse, dvs nedbør, eller om der er stor variation i form og størrelse, som ved tornado debris (bygningsdele, træer osv). Her ses et meget lokaliseret område med lav CC og dette indikerer forekomsten af en debris ball fra en tornado.

En Delta Airlines Airbus 320 undervejs fra Boston til Salt Lake City var i går nødsaget til at foretage en nødlanding i Denver. Flyet blev voldsomt skadet af hagl efter at have fløjet gennem en kraftig tordenbyge.  Desuden blev en af motorene ramt af lyn.

BOS SLCFoto : Beau Sorensen (Twitter : @sorrogrande)

På billedet ses tydelige skader på flyets næse, hvor bl.a. en vigtig radar - der netop skal advare mod uvejr i flyets bane - sidder. Desuden er forruden kraftigt skadet, og på den baggrund må det have have krævet en enorm indsats af piloterne at få flyet sikkert ned på jorden igen.

Ifølge en af passagerene, Beau Sorenson, som også tog ovenstående foto faldt flyet på et tidspunkt 12000 fod i minuttet - langt mere end en normalt nedstigning - hvilket også bekræftes af Flightradar24's data :

CL3ITTDWEAA3xzW

- hvilket kunne tyde på at det er "fanget" i downdraften fra en supercelle.


Store hagl i tordenbyger er ikke usædvanlige, og derfor tildels fly normalt en rute der enten fører dem rundt om eller over tordenbyger, men i dette tilfælde blev en åbning mellem to tordenbyger lukket før flyet kunne nå at få en anden rute.

Nedenstående radarbillede er fra Nebraska samme tidspunkt hvor flyet blev ramt af uvejret :

CSQNrB3

Nedenstående link er for flynørderne til en optagelse fra kontroltårnet, hvor man bl.a. kan høre piloternes melding om "severe turbulence" og halgskader :  Omkring 7:50 begynder man at høre om Delta flyet.

http://archive-server.liveatc.net/kden/ZDV-Den-High-Aug-08-2015-0200Z.mp3


 

mandag, 03 august 2015 08:58

Delta Airlines Flight 191 crash i DFW

For 30 år siden, d. 2. august 1985, kl. lidt over 6 aften lokal tid, var Flight 191 fra Delta Airlines under indflyvning til Dallas/Fort Worth International Airport. Foran flyet lå en række mindre tordenceller, som umiddelbart ikke gav anledning til bekymring hos piloterne.

Fly, der havde landet før Flight 191 havde dog observeret kraftig turbulens, og enkelte fly havde endda måttet afbryde landingen.

Få minutter efter eksploderede Flight 191 i en ildkugle efter at have ramt jorden flere gange. Ialt 137 mennesker omkom, heriblandt en i en bil på den nærliggende motorvej.

Hvad var der sket ?

Flight 191 var blevet ramt af det der senere skulle blive kendt som fænomenet "Wet Microburst";  en ekstrem kraftig nedadgående luftstrøm som ses i visse typer tordenbyger.  Desuden var flyet blevet ramt af ekstrem turbulens fra flere horisontale hvirvler.

Ulykken blev efter en meget tilbundsgående analyse af Ted Fujita og hans konklusioner, startskuddet til at piloter blev undervist i hvordan man reagerer i microbursts - idet microubursts er meget komplicerede hvirvler, der over meget kort afstand skiftevis giver flyet opdrift og får flyet til at miste opdrift. Det var også på baggrund af ulykken at man begyndte at installere de såkaldte TDWR (Terminal Doppler Weather Radar) for at kunne opdage den windshear der er forbundet med microbursts.

Jeg skrev i 2013 en artikel om netop Ted Fujita og hans forskning i microbursts - inklusive en anlyse af ulykken i DFW. Den kan læses her :

http://www.stormchaser.dk/Presse/PDF/Vejret135_fujita2.pdf

NOAA har lavet en udemærket animation af de komplicerede vindskift der eksisterede ifm ulykken. den kan ses her :

http://lessonslearned.faa.gov/DeltaL1011/DeltaL1011_Microburst_pop_up.htm

Desuden er her et nyhedsindslag om ulykken. Reporterens rolige, professionelle attitude trods alvoren og nyhedsværdien var nok standard i 1985 - den var helt sikkert ikke gået i dag.

http://www.wfaa.com/story/news/local/2015/08/02/wfaa-rewind-the-crash-of-delta-flight-191-8285/31018587/

 

Side 1 ud af 31